Knuthöjdsmossen, een land met honderden moerassen en vijvers

Het natuurgebied Knuthöjdsmossen en de nabijgelegen Hammarmossen zijn heel bijzonder. De honderden vijvers maken het gebied tot een paradijs voor vogels. Vergeet dus absoluut je verrekijker niet.


Verwacht je niet alleen aan machtige dennenbossen in Zweden, ook moerasgebieden behoren hier tot de prachtige natuur. Onder het moeras van Knuthöjdsmossen zijn sporen te vinden van de laatste ijskap die ongeveer 10.000 jaar geleden smolt. Bovenop het gesteente ligt vandaag een ongesorteerde laag grind, steen en zand die de ijskap heeft achtergelaten.

Naarmate het klimaat warmer en vochtiger werd, begonnen moerasplanten en mossen op het zand te groeien. De honderden plassen zijn in het midden enkele meters diep en reiken helemaal tot aan het ijsrivierzand.

Door het gebied loopt een verhard houten pad. De eerste 400 meter is deze extra breed waardoor het geschikt is voor zowel kinderwagens als rolstoelen.

Vogelspotters komen hier zonder enige twijfel aan hun trekken. Wilde eenden, spechten, de fuut of de watersnip zijn hier absoluut op hun plek. En met wat geluk kan je er ook de eland zien rondlopen.

De wandeling biedt 3km aan natuurpracht.